Vinnarna av Plastovationer Awards 2016 hyllades

Företag och universitetsstuderande som med sina innovationer och examensarbeten visat prov på hur polymera material kan användas när de är som bäst, tilldelades under festliga former sina Awards den 9 november i Jönköping. Närmare 70 personer med koppling till svensk polymerindustri samlades till en branschmiddag i Jönköping den 9 november för att tillsammans med finalisterna av årets Plastovationer Awards, kategoripartners och medlemmar ur juryn, ta del av och hylla årets vinnare i de respektive kategorierna.

Plastovationer Awards uppmärksammar personer och företag inom svensk polymerindustri som genom sin innovationsförmåga utvecklat en ny produkt eller förfinat ett redan befintligt koncept där det polymera materialet bidragit till att produkten blivit mer attraktiv, smartare, säkrare eller mer hållbar.

-Med Plastovationer Awards lyfter vi fram goda exempel på innovativa företag och personer inom svensk plastindustri, inspirerar till nytänkande, samt stärker industrins associationer gällande polymera material och dess mångsidighet i den globala ekonomin, säger Malin Folkesson, chefredaktör för tidningen Plastforum, vid under prisutdelningen av Plastovationer Awards i Jönköping.

Årets Plastovationer Awards tilldelades en gatubelysning med integrerad LED-belysning i kategoriPlastovationer. Det miljömässiga golvmaterialet iQ One mottog pris i kategori Miljö. Designpriset tilldelas konstruktionen av smart lock, FlexLid, för portionssnus. Årets pris Ung Framtid gick till Emelie Strömshed och hennes examensarbete The Perfect Fit.

Olika polymera material behövs för olika behov, de behövs och har gjort det möjligt för oss att tänja på gränserna och utvecklas, snabbare och säkrare än vad som annars vore möjligt. Polymera material, plaster såväl som gummimaterial och plastkompositer är en viktig del av vår modern livsstil. Utan denna materialgrupp vore elektroniken klumpigare, förpackningarna sämre, de medicintekniska genombrotten hade uteblivit. Fordonsflottan hade varit tyngre och bilarna genererat mer utsläpp. Och flera av de sporter, som vi utövar idag samt kläderna vi bär för detta hade sett helt annorlunda ut.

Plastforum etablerade Plastovationer Awards 2006, sedan dess har utmärkelser delats ut till en rad företag som visat på sann innovationsanda med de polymera materialen i fokus.

Plastovationer

Plastovationer1

Vinnare: Modern Street Light. Priset mottogs av Stefan Petersson och Tomas Wernant.

En produkt som är till för oss alla. Designen gör produkten attraktiv och spännande inte minst då dess innehåll kan göras flexibelt beroende på användningsområde och miljö. Lösningen bidrar till en ökad livslängd jämfört med andra koncept på marknaden. En belysningsstolpe i komposit, är ett vinnande materialkoncept som ligger helt rätt i tiden sett såväl ur ett hållbarhets-, säkerhets- som ergonomiskt perspektiv.

Plastovationer miljö

Plastovationer_Miljo1

Vinnare: iQ One. Priset togs emot av Stefan Karlsson och Helena Johansson.

En produkt framtagen med stort miljöengagemang. Genom ett målmedvetet arbete med utgångspunkten, den cirkulära ekonomin, där resurser ständigt återanvänds och återvinns och där dagens produkter blir morgondagens råmaterial är årets vinnare av Plastovationer Miljö – iQ One, ett funktionellt och slitstarkt golv med låg livscykelkostnad.

Plastovationer design

Plastovationer_Design1

Vinnare: FlexLid. Priset togs emot av Carl-Johan Nelson och Jacob Elander, Altran AB.

Efter mycket skissande och framtagning av olika lösningar och modeller har årets vinnare av Plastovationer Design funnit en innovativ, smart och hållbar formgivning. En design som medger fördelar såväl för brukare som miljö. Genom att gå ett steg längre än sina konkurrenter och inte begränsa sig till en ny grafiklösning har Fiedler & Lundgren i samarbete med Altran AB tagit fram ett dubbelsprutat lock av polypropen och SEBS med expanderbart utrymme, vilket gör att innerlockets volym ökar i den takt som antalet snusprillor minskar i dosan. En genialisk lösning och design på hög nivå!

Plastovationer Ung framtid

Ung_Framtid1

Vinnare: Emelie Strömshed med The Perfect Fit, var på plats och tog emot sitt pris.

Priset tilldelas ett examensarbete där studenten/studenterna i sitt arbete och i sin rapport använt sig av moderna verktyg för att nå ett resultat som kan komma att påverka svensk plastindustri på ett påtagligt sätt. Examensarbetet beskriver ett nytt och användbart alternativ till den tidskrävande tillverkningsmetod som används idag, och som dessutom har brister i sin precision. I examensarbetet – The Perfect Fit, beskriver Emelie Strömshed hur dagens ortopedingenjörer med hjälp av 3d-scanning och 3d-printing snabbt, enkelt och kostnadseffektivt, kan tillverka individuellt anpassade armproteshylsor till drabbade patienter med perfekt passform.

Plastovationer Hederspriset

Olle Inganas_solcellerna (1)
Hederspriset1 (1)

Vinnare: Olle Inganäs, kunde tyvärr inte närvara. Priset togs istället emot av hans forskarkollega Anders Elfwing.

En person som varit aktiv inom framförallt den akademiska forskningssfären. Med sin forskning har pristagaren tillsammans med en rad nationella och internationella forskningsgrupper legat i polymerforskningens absoluta framkant. Ett av flera områden som ligger honom varmt om hjärtat är mötet mellan biopolymerer och elektroniska polymerer. Bland annat har han genom sin forskning utvecklat plastmaterial för att omvandla ljus till elektricitet. Plastovationers Hederspris går till Olle Inganäs, fysiker och professor i biomolekylär och organisk elektronik vid Linköpings universitet.

ARRANGÖR

PLast.logga