Här är årets finalister!

Finalister kategorin Årets Plastovation

Priset delas ut till ett företag som tagit fram en utmärkande applikation, där polymera material på ett framgångsrikt sätt bidragit till att slutprodukten vunnit fördelar och tagit höjd.

Threespine, Välinge Innovation AB

Switch, Vigmed

Wellplast Soft, Wellplast AB

Kategoripartner:

Finalister Årets plastovation Miljö

Priset delas ut till en produkt eller konceptlösning där ett hållbart plast-, gummi- eller kompositmaterial använts på ett framgångsrikt sätt, och på så sätt reducerat miljöbelastningen.

Revolwe Surf Leash, Nordic Surf Development

CompoTherm (solfångare), CompoTherm AB

Biolite, Trifilon AB

Kategoripartner:

Finalister Årets plastovation Design

Priset tilldelas en produkt – ny eller befintlig som fått ett rejält “facelift”. Produktens design ska vara attraktiv sett såväl till kvalitet, kostnad och hållbarhet. Formgivaren har i sitt formspråk och polymera materialval skapat en nytänkande och tidsenlig produkt.

Proteskosmetik, Anatomic Studio

PAX Calima, PAX AB

C-Safe, Lumeo Technology

Kategoripartner:

Finalister Årets plastovation Ung framtid

Priset delas ut till en student/studentgrupp som tagit fram ett examensarbete på högskole- eller universitetsnivå, inom områdena polymerteknologi,- material- design eller konstruktion. Arbetet ska ha en sådan ingenjörsmässig och vetenskaplig höjd, att dess slutsats kan komma att påverka svensk plastindustri på ett påtagligt sätt i framtiden.

Erik Svensson – Chalmers Tekniska Universitet

Maria Peshkova – Chalmers Tekniska Universitet

Victor Brickling och Victor Jönsson, Lunds Tekniska Högskola

Kategoripartner:

Hederspriset

Hederspriset tilldelas en eldsjäl som levt och värnat om polymera material i sin yrkesroll. Pristagaren är en person som under lång tid verkat inom svensk plast- och/eller gummiindustri. Personen har drivit såväl den tekniska som den materiella utvecklingen framåt, varit “branschens ambassadör”.

Hederspriset 2017, vem vinner?

Årets hederspristagare är en eldsjäl som under stora delar av sitt liv bidragit till utvecklingen av den elastiska gruppen av polymera material.

Vem vinnaren är avslöjas den 15 november under Plastovationer Awards middag!

Kategoripartner: