Nomineringen är stängd - nu börjar juryarbetet!

Plastovationer

Priset delas ut till ett företag som tagit fram en utmärkande applikation, där polymera material på ett framgångsrikt sätt bidragit till att slutprodukten vunnit fördelar och tagit höjd.

Detta bör du inkludera i din nominering:

 • Företagets kontaktuppgifter och kontaktperson.
 • Kort beskrivning av produkten (dess materialval, tekniska lösning och när produkten lanserades på marknaden).
 • Motivation till varför produkten ska vinna en Award.
 • Vad är unikt med produkten? Hur skiljer sig produkten från konventionella produkter? Beskriv användningen, produktions-, kostnads- och eventuella miljöbesparingar.
 • Vilka problem har lösts genom produktens unika funktion?

Kategoripartner:

Miljö

Priset delas ut till en produkt eller konceptlösning där ett hållbart plast-, gummi- eller kompositmaterial använts på ett framgångsrikt sätt, och på så sätt reducerat miljöbelastningen.

Detta bör du inkludera i din nominering:

 • Företagets kontaktuppgifter och kontaktperson.
 • Kort beskrivning av produkten (t.ex materialval) eller den tekniska lösning och när konceptet lanserades på marknaden.
 • Motivation till varför denna ska vinna en Award.
 • Vad är unikt? Hur skiljer sig produkten/konceptet från vad som finns på marknaden redan idag? Beskriv användningen, miljö-,  kostnads- och produktionsbesparingar.
 • Vilka problem har lösts genom dess unika funktion?

Kategoripartner:

Design

Priset tilldelas en produkt – ny eller befintlig som fått ett rejält “facelift”. Produktens design ska vara attraktiv sett såväl till kvalitet, kostnad och hållbarhet. Formgivaren har i sitt formspråk och polymera materialval skapat en nytänkande och tidsenlig produkt.

Detta bör du inkludera i din nominering:

 • Företagets kontaktuppgifter och kontaktperson.
 • Kort beskrivning av produkten (t.ex materialval, anledningen till designförändringen) och när produkten lanserades på marknaden.
 • Motivation till varför produkten ska vinna en Award.
 • Vad är unikt? Hur skiljer sig produkten från konventionella produkter? Beskriv eventuella miljö- och kostnads- eller andra besparingar.
 • Vilka problem har lösts genom dess unika formgivning?

Vill du bli exklusiv kategoripartner till Årets Design under Plastovationer 2017? Kontakta Ulrika Järnåsen, ulrika.jarnasen@mentoronline.se

Ung framtid

Priset delas ut till en student/studentgrupp som tagit fram ett examensarbete på högskole- eller universitetsnivå, inom områdena polymerteknologi,- material- design eller konstruktion. Arbetet ska ha en sådan ingenjörsmässig och vetenskaplig höjd, att dess slutsats kan komma att påverka svensk plastindustri på ett påtagligt sätt i framtiden.

Detta bör du inkludera i din nominering:

 • Kontaktuppgifter och kontaktperson i studentgruppen.
 • Kort beskrivning av, och kopia på examensarbetet.
 • Motivering till varför examensarbetet ska få en Award.
 • Vad är nytt och unikt med just detta examensarbete?

Kategoripartner:

Hederspriset

Hederspriset tilldelas en eldsjäl som levt och värnat om polymera material i sin yrkesroll. Pristagaren är en person som under lång tid verkat inom svensk plast- och/eller gummiindustri. Personen har drivit såväl den tekniska som den materiella utvecklingen framåt, varit “branschens ambassadör”.

Detta bör du inkludera i din nominering:

 • Personens kontaktuppgifter och eventuell kontaktperson.
 • Beskrivning av personen du vill nominera och vad han/hon åstadkommit för branschen.
 • Motivering till varför personen ska vinna priset samt uppgifter som stödjer det.
 • Antalet år som personen varit verksam i branschen.

Kategoripartner: